Tidsregning for en ny tid

3126883 ae5d1a8f e1352239371771 Tidsregning for en ny tid

6. november 2012.

Dette var frem til to uker siden dette var den enkleste måten å beskrive tidspunktet på. Eller, jeg tror i alle fall det var to uker siden.

Ettersom jeg ikke lenger kan sette en konkret tidsregning fremstår det som umulig å vite det helt sikkert. Dette var en god tid. Før to av de største informasjonsorganene i landet klarte å sabotere hverandre til det punktet der de begge balanserer på grensen til å ikke lenger utfylle sin funksjon. Hvordan endte vi opp i denne fullstendig surrealistiske situasjonen?

Alt var enkelt frem til Store Norske Leksikon begikk den forferdelige dødssynden det er å gjøre jobben sin. SNL hadde behov for en autotekst og valgte å påpeke at vår tidsregning beskriver vår tidsregning. Naturlig nok skaper dette redaksjonelle valget et ramaskrik av de sjeldne.

Det hoppet opp en ekstrem mengde blogginnlegg av varierende kvalitet om temaet. Aftenposten.no har to inlegg skrevet om saken som i skrivende stund samlet over 800 kommentarer. Twitter er ikke langt etter, men tradisjon tro er det vanskelig å si noe mer om disse innleggene, da de gjerne inneholder færre argumenter enn selv kommentarfelt. Tradisjon tro foregår diskusjonen flere ledd utenfor point of origin.

Det er nemlig ikke SNLs bruk av fvt som er problemet, men at de ikke har brukt f.kr, noe som engasjerer alle i fra KrF til NSr. Først dukker det vanlige argumentet om tradisjon opp: Vi er en kristen nasjon vi med. Argumentet er like oppblåst og tomt som hver gang det er blitt brukt tidligere. Sett bort i fra det åpenbare spørsmålet rundt hvordan en hel nasjon kan være tilhengere av en ideologi som ikke en gang er konsekvent i fra person til person får være en diskusjon for en annen dag. La oss bare si at det ikke er et slående godt argument.

Det neste momentet som er vagt knyttet opp til dette poenget er den alltid like voksne «dersom du ikke godtar at Kristus lot seg piske og død for deg, kan du finne deg en annen tidsregning. Denne tilhører gode, kristne mennesker og ingen andre.» En uttalelse som gjerne forgjeves settes opp mot månelandingen som en betydningsfull dato og fullendes med det åpenbare stikket der man stiller sidestiller Neil Armstrongs eksistens med Kristi. Det hele kulminerer i et dårlig formulert hyl om overdreven politisk korrekthet.

Alle disse argumentene – og jeg bruker i dette tilfellet begrepet like løst som de som har fremmet de – hadde vært lite problematiske dersom NSr ikke kom på banen. Med en beskjed de utformet i 2008. Språkrådet anbefalte f.Kr som standard av den enkle årsak at ingen vet hva «evt» betyr. Formålet med språket er kommunikasjon og det virker derfor rasjonelt å derfor benytte seg av f.Kr, da «…vi i dagligtalen ikke [tar] et teologisk standpunkt ved å bruke denne tidsangivelsen.»Ved første øyekast kan det virke som om Språkrådet ikke anser en slik form for toneangivende bestemmelse som deres oppgave.

Dette er ikke tilfellet.

Språkrådet skriver på sine sider angående kjønnsnøytrale språkendringer: «noen av endringene vil vi bare få i stand når personer og institusjoner med autoritet går foran — etablerte utdanningsinstitusjoner, universitet, publiseringsinstitusjoner og medier.» Språkrådet kunne altså fint gått inn og anbefalt en mer nøytral betegnelse. Det er med andre ord – i Norsk Språkråds øyne – fullstendig innenfor SPrs funksjon å oppmuntre til verdinøytralitet innen spørsmål om kjønn, men ikke religiøse situasjoner. Der skal kristendommen fortsatt regjere.

Og det er slik vi har endt opp her. Et leksikon som har gått bort fra sin opplysningsoppgave for å etterstrebe nøytralitet i språket og et rådsorgan har anbefalt å la denne ideologien råde. Ingen vet lenger hva de skal gjøre! Ikke vet vi hva de autoritære informasjonsorganene gjør. Dersom vi må stille spørsmål ved deres håndtering av noe så grunnleggende som beskrivelsen av årstall er det vanskelig å kunne stole på noe som helst – ei heller vår tradisjonelle forståelse av begrepene. For er det én ting religionshistorikere er enige om, er det at Jesu fødsel ikke kan ha vært 24. Desember år 0. Altså kan vi ikke en gang stole på Kristus.

Løsningen er særdeles enkel: Bruk «f.A.» 1. Januar år 0 ble Adrian 1 født. Fordi jeg bestemte det. Adrian har aldri vært religiøs. Han er ikke rasist eller kvinnehater. Han er bare kjent som kalender-mannen (må ikke forveksles med Julian Day) fordi noen trengte et punkt å måle etter.

Og det er utrolig mye enklere enn å inkludere ineffektive informasjonsorgan eller KrF-velgere.

Adrian Gregor – kalenderreporter