joralf gjerstad Archive

  • Hele diskusjonen rundt Folkeopplysningen er noe jeg har forsøkt å […]

    Alternativbransjen gjør ting de ikke kan. Hver dag.

    Hele diskusjonen rundt Folkeopplysningen er noe jeg har forsøkt å […]

    Les videre