Spiritualister: -«Folkeopplysningen» henger seg opp i fakta.

flickr 212999782 hd e1348669697390 Spiritualister:  Folkeopplysningen henger seg opp i fakta.

Dette kommer frem i en klage NSF angivelig har skrevet til PFU. Tidligere denne uken la Norges Spiritualist Forening (sic) dette brevet på sine nettsider.

Det er ennå ikke sikkert om dette er ment som en spøk, eller om André Kirsebom har skrevet brevet av terapautiske årsaker.

Kirseboms fremste kritikk går ikke mot de mindre vitenskapelige testene som benyttes for å antyde resultater, som de fleste kanskje ville tro, men heller tittelen Folkeopplysningen og programmets mindre enn nøytrale vinkling.

-Det finnes menger av bevis for at healing og mediumskap er genuint og at det virker. Ikke noe av dette kommer frem, skriver Kirsebom uten å trekke frem noen eksempler.

-Vi mener at programmet er en ren satire og at det er helt feil å bruke tittelen ”folkeopplysningen”. Ønsker de å lage satire må de bruke en annen tittel, fortsetter Kirsebom i brevet.

Det virker åpenbart i fra dette brevet at Kirsebom ikke bare mener satire burde behandles under PFU på lik linje med annet mediebasert arbeid, men i tillegg kan de ikke ha satiriske titler.

-Man skal ikke kimse av god merkekotyme. Det er en av de viktigste reglene alternativbransjen har, skal Kirsebom visstnok ha sagt uten et snev av ironi.

I følge homeopaters strenge EU-direktiver virker god skikk rundt etiketter som de eneste reglene som gjelder. Dersom man ser bort i fra resultatene som loves.

Et spesielt tilfelle trekkes frem i slutten av NSFs klage, da et av foreningens medlemmer følte seg snytt av NRK. Dette fordi hun ble lurt av en vase. Dette mener Kirsebom var feil av NRK å vise på TV.

-NRK går til angrep mot deler av den norske yrkesaktive befolkning og utøvere som er med på å dekke et reelt helsebehov i Norge, skriver Kirsebom.

Kirsebom får støtte av Solveig Chaloner, leder for Norske Vannutvanneres Landsforbund, som mener det å ha telepatiske samtaler med kjæledyr er like jordnært og matnyttig som å jobbe i jerngruver.

-Det er mange som føler de må ha krystaller gnidd mot fotsålene for å kunne stå opp om morgenen, og dersom noen føler noe, må det være sant. Det er alternativbransjens første mantra. Man kan ikke bare inbille seg følelser.

Chaloner er også enig i at Folkeopplysningens tittel er misledende. Hun er kritisk til programlederens vinkling.

-Det største problemet er at programmet gjennom tittel og fremstilling utgir seg for å fortelle sannheten, men den er ingen på programmet rustet for å fortelle. Wahl er ingen chakra-leser. Han tror ikke en gang på spøkelser.

Det viktigste poenget Chaloner trekker frem er hvordan et program utviklet av personer som tror på ikke-alternative prinsipper som fakta og beviser skal kunne føre dom over noe de ikke forstår. Dette mener Chaloner grunner ut i et lukket sinn og latskap.

-Det er viktig å påpeke at ingen involvert i programmet er utdannede alternative behandlere. Man må kunne stille spørsmål rund noen som ikke tar seg bryet med å betale 20.000 kroner for en helg der man lærer å blande ting i vann.

Chaloner mener skolemedisinen må komme ned i fra sin oppblåsbare høye hest, da de også bryr seg om pasientenes velvære over naturlovene.

-Placeboeffekten regnes for å utgjøre 20-30% av skolemedisin. I følge våre forskere er dette nesten alt. Dersom skolemedisinen slipper unna med å behandle pasienter med ingenting, hvorfor skal ikke vi?

I følge Chaloner er det hvordan pasientene har det som burde være avgjørende for hva vi kaller medisin. På dette området mener hun alternativbransjen er milevis foran skolemedisinen.

-Vi har kjeks, påpeker Chaloner.

Chaloner får støtte av Einar Løvnes. Løvnes’ datter på 16, Blomst, som etter lengre sykdom fikk påpekt at hun mest sannsynlig hadde et gliblastom og ble anbefalt en operasjon.

-Da datteren min ble syk, ville skolemedisinerne operere hjernen hennes. Dersom man får valget mellom å drikke utvannet berlinmur eller få hodet saget opp, er det liten tvil om hva som er best for pasienten.

Løvnes valgte å behandle datteren med homeopatiske remedier, noe han mener var den mest humane behandlingen.

-Nå som hun er død kjenner hun ikke lengre noen smerte. Det er nok det mest behagelige for oss alle.

 

Mediehuset Adrian har ennå ikke blitt klaget inn til PFU, men til gjengjeld har vi klaget inn Norges Spiritualist Forening til Norsk Språkråd.