Siv Jensen innrømmer kanskje at hun muligens var litt vag…?

Siv Jensen NHO 2009 img03 e1369507766347 Siv Jensen innrømmer kanskje at hun muligens var litt vag...?

Tror det er Siv Jensen (Foto: Kjetil Ree)

Siv Jensen hevder den norske modellen er litt sånn i veien for ting. Og kanskje noe vag.

På en dag som kan ha vært fredag talte Siv Jensen under det hun sterkt mistenker var FrPs landsmøte. Jensen er litt usikker på hva som kan ha blitt sagt under talen, men etter å ha blitt vist opptak av talen, innrømmer hun at det er fullt mulig hun snakket om den norske modellen.

-Altså, om jeg snakket om den norske modellen eller ikke tror jeg spiller liten rolle. Det som mest sannsynlig betyr noe er at vi rydder opp i den. Fordi den står nok i veien for ting vi kanskje liker, sier trolig Jensen.

Jensen påpeker at det trolig ikke er hun som snakket om den norske modellen først. I følge kilder Mediehuset Adrian kanskje har vært i kontakt med, har Arbeiderpartiets nettsider en video der de tegner og forklarer at den norske modellen består av 3 mindre, men like vage undermodeller.

-Arbeiderpartiet har visstnok lagt ut en video på sine nettsider der jeg har hørt de beskriver den norske modellen og mest sannsynlig tar ansvar for den. Det er denne norske modellen jeg kanskje tror er litt sånn i veien for ting, mener kanskje Jensen.

Jensen insisterer kanskje på å bli kalt Siv resten av artikkelen. Deretter kan det virke som om Siv klargjør at hun ikke vil fjerne den norske modellen, men heller kanskje fikse litt på de delene hun muligens mener ikke burde være en del av modellen.

-Vi vil nok mest sannsynlig ikke fjerne den norske modellen, men heller lage en ny norsk modell. Fordi vi kanskje ikke bør ha modeller. I hvert fall ikke dersom enkelte modellverktøy kan gå på bekostning av det vi tror er den norske modellen. Det viktigste er nok at vi gjør noe med de manglene den norske modellen mest sannsynlig har, sier trolig Siv.

Siv sier seg muligens litt uenig i at hun var for vag, men at det kan virke som om hun ikke gjorde det med vilje dersom det skulle vise seg å være tilfellet.

Hva sier du til de som hevder du benyttet deg av et så vagt og flytende begrep som den norske modellen – og nå ikke ønsker å definere det nærmere – fordi du vil at så mange som mulig som hører talen vil sette alle sine egne personlige tolkninger av arbitrære negative trekk med det nåværende Norge inn i den vagt definerte modellen og deretter stemme på deg i den tro at du vil kjempe for deres sak?

-Dette er nok bare semantikk. Jeg tror ikke det er noen i det jeg mener å huske var en folkemengde som ikke forsto nøyaktig hva jeg mente, tror Siv hun mener.

-Vi er for den norske modellen, men mot den norske modellen. Jeg tror ikke jeg kan klare å være mer tydelig enn det.