PST åpner dialog for å diskutere mulige samtaler om en tydelig uttalelse angående ekstremistisk hatdiskurs

two men working together on project duriing meeting e1351994454732 PST åpner dialog for å diskutere mulige samtaler om en tydelig uttalelse angående ekstremistisk hatdiskurs

(FOTO: Harless Todd, U.S. Fish and Wildlife Service)

Lederne i Pre-Adrians Sikkerhetstjeneste og prominente medlemmer av sikkerhetsbyråkratiet var i lørdag samlet for å diskutere en økende aggressivitet blant radikale islamister.

-De siste ukenes hendelser har gjort det klart for oss at noe må gjøres og da er det vår jobb å starte en dialog om hva som må sies for å nyansere ekstreme uttalelser, sier Nikolas Asano, leder og dialogansvarlig i Adrians Sikkerhetstjeneste.

Etter tilfeller som Ubaydullah Hussains fengsling ønsker PST å slå hardt ned på de ekstreme miljøene.

-Det sentrale er å sende ut en beskjed om at denne typen oppførsel er uakseptabel. Når vi støter på voldelige utfordringer er det vår oppgave å beskytte det norske folk med prat, sier Asano.

Asano beskriver veien videre som et dundrende fremtog for å knuse det radikale islamistiske miljøene, og salte jorden etterpå.

-Vi har hatt det første innledende møtet, og så blir det opp til sikkerhetsforumet som helhet å opprette forslag til en pressemelding angående hva slags forum som må opprettes for å etablere en dialog med det ekstremistiske miljøet.

Asano er ikke den eneste som kom ut av møtet med følelsen av å ha satt en sikkerhetspolitisk maginotlinje.

-Vi har registrert at de stadig vekk har sagt og gjort mer, og på en måte utfordret, og da valgte vi å sette ned foten slik at det man gjør har en konsekvens, sa Einar H. Aas til Dagbladet.

Asano sier seg enig i Aas’ karakteristikk av samtalen, men ønsker likevel å påpeke at nøyaktig hva konsekvensen skal være fortsatt er åpen for diskusjon.

-Først og fremst er vi nødt til å ta en prat om hvilke konsekvenser vi skal vurdere å ta med oss til Islamsk råd, før vi senere åpner en dialog med de ekstreme gruppene, så vi kan høre hva de ønsker konsekvensene skal være. Alles følelser må tas i betraktning, spesielt de som hevder å være fiender av staten Norge. Vi kan ikke forbedre oss uten feedback, mener Asano.

-Meldingen vi ønsker å sende til ekstremistene er klar og tydelig: «det dere driver med er uakseptabelt og dersom virksomheten deres ikke opphører umiddelbart vil vi se oss nødt til å opprette en kommisjon, et samtaleforum og – i verste fall – lansere en pressemelding.»