Mediehuset Adrian

Det er litt usikkert når Mediehuset Adrian ble grunnlagt. Noen vil kanskje hevde at dette er grunnet Riksarkivsbrannen i 1909 – en brann Adrian (Leder av Elg og Bever)  bekjempet på egenhånd. Dessverre kunne selv ikke han hindre tapet av en rekke viktige dokumenter, deriblant stiftelsesprotokollene for både Mediehuset Adrian og Venstre.

Mediehuset Adrian ble så grunnlagt på ny med det formål å fremme Adrians Virkelighet. Dette fordi den ofte viser seg å være mer korrekt enn den objektive virkeligheten vi enklere sjeler kan oppfatte.

Den dag i dag er verden litt annerledes. Det er ikke lengre slik at Adrian (Hvis Mening er Vår Sannhet) er vår påtvungne hersker. Det handler i disse tider om tradisjon. Det er derfor vi i Mediehuset Adrian dekker saker der vi ikke kjenner Adrians Vilje i. Det som fortsatt ligger igjen er de ordene vi mottar i fra vår alles kjære leder med jevne mellomrom.  Selv om det nok var bedre før. Som vanlig.

Adrian,

Mediehuset Adrian

adrian@mediehusetadrian.no

 

P.S. Dersom du har noen tips til saker kan dette sendes til tips@mediehusetadrian.no