Man må være nordmann for å kunne bli nordmann

 Norsk Flagg e1340236133325 Man må være nordmann for å kunne bli nordmann

For oss engasjerte i nasjonens velvære vil det alltid varme hjertet å se andre engasjerte sjeler. Vi skulle aller helst sett at de omtaler den kritiske mangelen på statuer av Adrian, må han leve for alltid og litt til, men dersom dette ikke er mulig er innvandring også et akseptabelt tema.

Det mest åpenbare problemet med innvandring er alle disse menneskene som vil inn i landet vårt. Vi er fullt klare over at Norge er heitere enn nybakt blikktak for alle andre i hele verden. Vi er tross alt best, som janteloven sier – noe som kommer klart frem da vårt langskapte rike er et mekka for alle de som ikke er like heldige.

Hvorfor skal vi ha disse latsabbene i landet vårt?

De har allerede bevist at de ikke ønsker å ta i et tak i sitt eget land, hvordan kan vi forvente at de skal gjøre nytte for seg hos oss? Dersom trusselen om folkemord ikke er nok for å få de til å gjøre en innsats er det vanskelig å se hva de kan bidra med her i Adrians land.

Det sender tankene tilbake til 70-tallet, da samtlige nordmenn sto side om side i havet og gravde etter olje til fingerneglene var fulle av rav.

Vi har skapt denne nasjonen og dens velferd gjennom utallige år med arbeid. En prestasjon så fantastisk at den forplanter seg genetisk i enhver nordmann som noensinne har levd eller har levd. Forutsatt at genene ikke besudles av kryssavl. Eller samene. De teller ikke. De voldtok tross alt ikke nonner.

Det er derfor på høy tid at Johansen, Hagesæter og Starheim tar opp en liste med krav satt til oppholdssøkerne da de tre bukkene bruse var redd for å tolkes som politisk ukorrekte. Blant disse kravene. Disse inkluderer ingen gjeld, plettfri vandel og arbeid. De samme kravene vi stiller til alle nordmenn, med andre ord. Det er kanskje derfor oldemor hevder å ikke føle seg som seg selv lengre. Hun er åpenbart ikke lengre en nordmann etter å ha gått av med pensjon. Late 90-åringer er riktignok et annet tema.

Videre settes det krav til språkevne, samfunnskunnskap og en forpliktelse om aktivt medborgerskap.

Aktivt medborgerskap er det viktigste og mest geniale av disse punktene, som stemmene inne i hodet mitt påpekte. For man kan ikke være medborger uten å være borger (og alle de fordelene og forpliktelsene dette medfører). Man må med andre ord være en aktiv borger for å kunne bli borger. På denne måten vil søknaden om borgerskap aldri kunne godkjennes før borgerskap er tilkjent.

Det er et utrolig snedig politisk og byråkratisk smutthull der man kan nekte alle inngang ved å gi innvandrerne en umulig oppgave – uten at noen er klar over det.

Men de går ikke langt nok. Et mer tydelig signal til de snyltende bastardene vil være å merke det enda tydeligere. For å bli nordmann er man forpliktet til å allerede være nordmann. Det finnes sikkert en bedre måte å formulere dette på. Norge for norske innbyggere, eller noe lignende.

På denne måten er vi sikret at ingen oppholder seg i dette landet som ikke fortjener det. De eneste som har gjort seg Norge verdig er tross alt nordmenn.

Og det er fortsatt planen.

 

Adrian – Integrert av Joseph Heller

 

Hvor norsk er norsk? Vi vet ikke, men det gjør kanskje du.