Alternativbransjen gjør ting de ikke kan. Hver dag.

green abstract in scored perspex e1349357062611 Alternativbransjen gjør ting de ikke kan. Hver dag.

Hele diskusjonen rundt Folkeopplysningen er noe jeg har forsøkt å holde meg unna.

Ikke fordi jeg ikke har spesielt sterke følelser en vei eller en annen rundt temaene, men fordi jeg for det aller meste ikke synes programmet er spesielt godt laget og videre fordi jeg mener dette ikke er en god måte å håndtere diskusjonen rundt alternative metoder på.

Dersom jeg ønsker å se noen som løper rundt og forteller meg underholdende ting om tøvete ting andre mennesker tror på – gjerne med en faktasetning eller to – så har det allerede blitt laget bedre og morsommere før. Enhver som ønsker å lage et program der man undersøker hvorvidt noe er sant eller bløff, burde man forsikre seg om Penn and Teller’s Bullsh*t allerede har dekket det på en bedre måte enn det du noensinne vil klare. Dessverre for Folkeopplysningens medarbeidere har magikerne allerede tatt for seg hovedbolken av temaer tidligere; morsommere, med mer interessante inervjuobjekter og ikke minst med vesentlig mer selvinnsikt.

«Jeg synes det var ok, men det er nok av programmer som er bedre,» burde være en adekvat oppsummering av mine tanker, om enn litt forenklet. Dette er ingen god grunn å uttale seg om et program på.

La meg forsikre deg om at jeg fulgte med! Man kunne knapt gå tur i marka uten å tråkke på en kantarell som ville fortelle deg om hva den synes om å bli knadd.

Debatten gikk. Riktignok var Folkeopplysningen to nummer for små til å aktivt delta i debatten, men det hersker ingen tvil om at det er her stormens øye lå. Uroet av programmets mindre enn nøytrale utgangspunkt valgte alternativbransjen å gå til kollektivt motmæle, noe som kan vise seg å være en PR-håndtering av de sjeldent katastrofale. For er det en posisjon et medieprodukt trives under, så er det oppmerksomhet. Det er en lekse man burde lært under SOS Rasismes behandling av Hjernevask. På lik linje med oppvarming av vann må TV-programmer enten kokes eller fryses i hjel for å sterilisere. Noe mindre vil bare skape et bedre kultiveringsmiljø. Bare spør TV2 om Harde Fakta, et program som i fra dag én åpenbart var skapt kun for å provosere og leve av kritikken den ville mottatt.

Etter en håndfull episoder, kronikker og leserinnlegg – og ikke minst alternativ medisin som et hovedtema for en utgave av Debatten på NRK1 – dukket dette brevet opp fra Norges Spiritualist Forening (sic). Da slet jeg med å dy meg. Av flere grunner vi senere skal ta opp, men den som veide mest i mitt hode var fordi jeg ante noe som kom rundt hjørnet. Jeg endte opp med å skrive denne artikkelen:

Les også: Folkeopplysningen henger seg opp i fakta.

Deretter var det stille i en ukes tid. Forhåpentligvis var hele saken endelig over, tenkte jeg. Så satte jeg meg ned for å spise lunsj og oppdaget denne saken på db.no. Det er vanskelig å beskrive nøyaktig hvor frustrert, oppgitt og ikke minst lattermild denne kronikken gjør meg.

*fnis* Det eg fniser av er for øvrig «[…]gjør ting han ikke kan, skriver DYRETOLK[…]», skriver en god venn av meg. Jeg kan ikke gjøre annet enn å fnise selv. Riktignok før man setter seg ned og leser seg gjennom kronikken. Da slår frustrasjonen seg inn i hodet som en goddamn Batman, dvs. jeg innbiller meg at Frank Miller kunne hatt en produktiv omgang med dette. Før han ble gal.

Grana åpner sin kronikk på db.no ved å snakke om healing. Hun tar for seg problematikken ved å benytte seg kun av enkeltempiri til å komme til en vitenskaplig konklusjon. Dette er et gyldig poeng, og et som kan diskuteres hyppig innen en forskningsdebatt, og noe vi kan ta opp en annen dag. Dette er også en svakhet ved et program som kan sies både å utgi seg for å holde seg til rene fakta og samtidig agere som et underholdningsprogram.

MEN

Fremfor å la denne kritikken stå, undergraver Grana hele dette poenget ved å forsvare resultatet. Ikke forsvarer hun det ved å befeste problematikken testmetoden byr på, men ved å foreslå en alternativ måte å forstå healing på: «Ingen healerforbund mener at healing skal gi total og øyeblikkelig helbredelse for å være «vellykket». I likhet med all annen behandling kan healing virke over tid, og effektene kan ikke alltid måles i kontrastene frisk eller ikke frisk,» skriver Grana. På dette punktet ville man kanskje, som meg, tenke at Grana (og hele hennes angivelige healingmiljø) ikke har forstått begrepet «healing;» et uttrykk som i seg selv kan sies å love helbredelse. Som et svar på dette lurende problemet svarer Grana kjapt: «[healing] er engelsk, og betyr å gjøre noe helt igjen, reparere eller helbrede.» Det er sannelig godt å vite at i alle fall Grana er fullstendig klar over at hun selger noe hun ikke kan holde. Enten det, eller så må vi få innført logikk i grunnskolen.

Dette er ett eksempel.

Grana fyller sin kronikk med lignenede eksempler på mangler ved Folkeopplysningens tester, og forsvarer den alternative bransjens utøvere ved å påpeke hvorfor resultatet ble som det ble. Ikke fordi TV-programmet bare er dårlig på vitenskap, men også fordi vitenskapen ikke kan forklare eller teste disse påstandene på pålitelig vis. Det er mulig det siste poenget er et annet enn det Grana ville frem til, og at jeg gir henne for mye godvilje når jeg trekker det frem, men det er slik jeg oppfattet kronikken. Hun fortsetter ved å gi mange eksempler på hvor dårlig testene er satt opp. Medium testes ved å sjekke om de kan snakke med de døde dersom det ikke er noen døde i nærheten. For å se om medium kan rense åndelig aktivitet tas de med til et hus som ikke har åndelig aktivitet. Dette er relevante spørsmål, men jeg mistenker hun igjen har bommet på testens formål.

Det derimot ikke er usikker på er den utrolig skitne måten hun beskytter Joralf Gjerstad på. Ikke et eneste relevant argument kommer til syne under hennes mindre skarpe reaksjon mot Folkeopplysningens kritikk. Derfor skal vi ikke diskutere dette videre. La meg bare si dette: dersom man kan gjøre noe ingen andre kan, er det i sannhet beundringsverdig å bruke disse evnene til å hjelpe andre. På en annen side er det slik at dersom man hevder å inneha overnaturlige krefter og åpenbart tjener på denne påstanden, er man ikke fritatt for kritikk grunnet alderen med mindre man åpenbart er dement.

De nevnte irritasjonene bunner ut i dette: til å være en yrkesgruppe som gjerne mener deres helhetlige forståelse av menneskekroppen og universet er blitt marginalisert basert på forutinntatthet, virker alternativbransjen å mangle en grunnleggende forståelse av hvordan verden fungerer. For det første har man som en enhet gått til angrep mot et enkeltprogram og endt opp med å øke programmets legitimitet. En legitimitet jeg personlig ikke mener det har gjort seg fortjent til. Dette ved å skape en mengde inkoherent støy. NSF hevder programmet er underholdning og derfor ikke kan velge sitt eget navn. Sissel Grana mener proggrammet må behandles som et faktaprogram som ganske enkelt er veldig dårlig på fakta. Kritikk mot vinkling gjøres av de alle. Det hele ender opp, som det kommer frem av Debatten, i en diskusjon rundt hvor mye enkeltpersoners empiri skal bety innen forskning og – ikke minst – om alternativ behandling er bedre rustet til å behandle enkeltindividet for småplager, enn skolemedisinen. Under det hele er det en person som sitter stille og diplomatisk for seg selv: Andreas Wahl.

Og det er han som vinner.

Kjære, Sissel Grana, la meg fortelle deg en liten hemmelighet. Testene var åpenbart ikke satt der for å teste om det alternative kan objektivt bevises å fungere eller ikke fungere. De var utformet for å se om personen som var en del av de ville forsøke å bløffe seg gjennom, og på den måten avsløre seg som en sjarlatan. En utøver av et mer håndgripelig yrke satt i samme posisjon, som faktisk satt med de samme parametrene ville fortalt deg at dette ikke fungerer, fordi det ikke burde det. Satt i denne urettferdige posisjonen var det dere reagerte. Reaksjonen etterlater ett innlysende spørsmål hos alle som så reaksjonen:

Spørsmålet er om dere reagerte fordi dere føler dere urettferdig behandlet, eller om det er fordi alternativbransjen er pinlig klar over at det ikke bare er PR dere føler dere må bløffe dere gjennom på en daglig basis?

Adrian. Redaktør, Mediehuset Adrian